مرحله دوم

هندسه سنگ معدن تعیین می‌کند که استخراج به صورت زیرزمینی انجام شود یا به صورت روباز. در معادن زیرزمینی با استفاده از رمپ و دریفت به سنگ معدن می‌رسیم.

روش استخراج زیرزمینی جبهه کار بلند – Long Wall Mining

حمل و نقل کارگاهی. ناو زنجیری، نیروی ثقل. afc. afc. نگهداری. پایه‌های چوبی و فلزی. تک پایه‌های فلزی. نگهدارنده‌های قدرتی. کنترل سقف. پر کردن، تخریب، به هم رسیدن سقف و کف. پر کردن، تخریب، به هم ...

مخاطرات معدنکاری زیرزمینی

مخاطرات معدنکاری زیرزمینی. ۱۹/۰۶/۱۳۹۹ دسته: علمی. صنعت معدن به خاطر داشتن مخاطرات جانی و بهداشتی برای کارکنان، همواره در صدر مشاغل سخت و پرخطر قرار می‌گیرد. آتش سوزی، سیل، ریزش سقف و دیواره ...

OUR NEWSLETTER

join our newsletter

Subscribe to the Puik Store mailing list to receive updates on new arrivals, special offers
and other discount information.