وزن مخصوص بتن

وزن مخصوص بتن تا اندازه زیادی به چگالی سنگدانه‌های مصرفی در طرح اختلاط بستگی دارد و این وزن که با سنگدانه‌های طبیعی و معمولی ساخته می‌شود، معمولا در حدود 2200 تا 2600 کیلوگرم بر متر مکعب است ...

تعیین وزن مخصوص حقیقی خاک

مقدمه. وزن مخصوص حقيقي خاک عبارت است از وزن مخصوص جزء جامد خاک . یعنی نسبت جرم خاک خشک به حجم ذرات خاک میباشد به عبارت دیگربا اندازه گيري وزن مخصوص حقيقي فقط وزن ذرات جامد خاک در واحد حجم مشخص مي گردد.

جرم حجمی مواد مختلف

وزن مخصوص را با گاما (γ) نمایش می‌دهند. فرمول تعیین وزن مخصوص یک ماده چنین است: که در آن γ نشانهٔ وزن مخصوص است، ρ نشانهٔ جرم واحد حجم یا جرم مخصوص یا دانسیته است و g نشانهٔ شتاب جاذبه است. بین ...

وزن مخصوص / جرم مخصوص مصالح ساختمانی | سازه پلاس

وزن مخصوص/جرم مخصوص مصالح ساختمانی. اگر مصالح مورد نظر شما در لیست نیست، از پشتیبانی سوال نفرمایید ، به جداول آخر مقررات ملی ساختمان ایران، مراجعه فرمایید. مصالح (وزن واحد حجم) کیلونیوتن بر ...

محاسبه وزن مخصوص خاک در محل

روش انجام : تعیین وزن مخصوص ماسه: ابتدا در آزمايشگاه يک ظرف استوانه اي با حجم و وزن مشخص را برمي داريم و آنرا پر از ماسه مي كنيم سپس وزن آنرا اندازه مي گيريم سپس وزن مخصوص خشک ماسه را بدست مي ...

محاسبۀ جرم مخصوص سیمان (چگالی)

بابدست آوردنV مقدارحجم سیمان ازخودمول چگالی یعنی P = m استفاده کرده وچگالی یاجرم مخصوص سیمان رابدست می آوریم: V m= 8gr محاسبات V1= 251cc (ml) V2= 227.1 cc (ml) V=227.1-251=26.1cc (ml) P= m P= 80 = 3.06 gr/ml V 26.1 عنوان آزمایش : تعیین ...

آزمایش تعیین جرم حجمی سیمان | گروه مهندس پلاس

برای تعیین وزن مخصوص یک جسم باید حجم وزن معینی از آنرا پیدا کرد. در کلیه مصالح ساختمانی از جمله سیمان وزن مخصوص در حالتهای مختلف بدست میآید از جمله وزن مخصوص ویژه gr/cm3. وزن مخصوص ویژه جسم جامد ...

آزمایش تعیین وزن و فضای خالی مصالح سنگی

این آزمایش روش تعیین وزن مخصوص مصالح سنگی متراکم یا غیر متراکم یا غیر متراکم و همچنین محاسبه ی فضای خالی مصالح ریز دانه ، درشت دانه یا مصالح مخلوط را شامل می شود. این روش برای مصالح سنگی که حداکثر اندازه ی اسمی دانه های ...

آزمایش تعیین دانسیته خاک در محل

کاربرد آزمایش تعیین دانسیته در محل برای تعیین وزن مخصوص خاک در محل است. این آزمایش برای خاک هایی مناسب است که درصد قابل توجهی سنگ و مصالح درشت دانه بزرگتر از 38 میلی متر نداشته باشند.

آزمایش تعیین وزن مخصوص قیر | گروه مهندس پلاس

شرح کامل آزمایش تعیین وزن مخصوص قیر در استانداردهای زیر به تفضیل آمده است: برای قیرهای نفت Standard Methods, IP. 59/57 method F. برای قیرهای قطران Standard Methods, G.IP. -57, method A. ASTM Methods, D: 70-52. در همه استانداردهای ذکر ...

وزن مخصوص ، تراکم نسبی

وزن مخصوص کانی های جواهر بین 1 تا 7 است. به عنوان مثال وزن مخصوص کهربا 1.1 ، کوارتز 2.6 و کاسیتریت 7 می باشد. وزن مخصوص کانی ها به عوامل مختلفی بستگی دارد ؛ از جمله : نوع اتم های ترکیب دهنده کانی و ...

تعیین وزن مخصوص و فضای خالی مصالح سنگی

دامنه کاربرد این آزمایش روش تعیین وزن مخصوص مصالح سنگی متراکم یا غیر متراکم یا غیر متراکم و همچنین محاسبه ی فضای خالی مصالح ریز دانه ، درشت دانه یا مصالح مخلوط را شامل می شود. این روش برای مصالح سنگی که حداکثر اندازه ی ...

چگالی، وزن مخصوص و گرانش مخصوص

یکای استاندارد شتاب گرانش متر بر مجذور ثانیه (m/s2) و واحد اندازه‌گیری چگالی کیلوگرم بر متر مکعب (kg/m3) می‌باشد. بنابراین یکای وزن مخصوص ( حاصل ضرب شتاب و چگالی) به صورت kg×m/m2×s2 نوشته می‌شود. از ...

شرکت فنی مهندسی یکتا خاک

تعیین مخصوص خشک خاک. برای تعیین مخصوص خشک خاک در محل به شیوه زیر عمل می کنیم. سطح محلی که می خواهیم آزمایش انجام دهیم باید صاف باشد. استوانه دانسیته را روی سطح صاف قرار می دهیم حدود کف استوانه ...

آزمایش دانسیته در محل

هدف از تعیین وزن مخصوص خاک، تعیین درصد کوبیدگی محل است. در واقع هر چه کوبیدگی بیشتر شود، نفوذپذیری کم و مقاومت بیشتر می شود. وزن مخصوص خشك خاك عبارت از نسبت وزن مخصوص مرطوب خاك در محل به در صد ...

آزمایش CBR

وزن مخصوص. با افزایش وزن مخصوص در خاک ها، میزان سی بی آر افزایش پیدا می کند ... خدمتتان عرض شود آزمایش تعیین وزن مخصوص برای بدست آوردن چگالی خاک است و میزان تراکم خاک را به صورت مستقیم نمی دهد. به ...

وزن مخصوص آب چیست؟

برای تعیین مقدار بدون بعد به نام وزن مخصوص ، چگالی ماده را بر تراکم آب در 4 درجه سانتیگراد تقسیم می کنید. برای اینکه این محاسبه کارساز باشد ، تراکم مواد و آب باید در واحدهای مشابه بیان شوند.

OUR NEWSLETTER

join our newsletter

Subscribe to the Puik Store mailing list to receive updates on new arrivals, special offers
and other discount information.